Akademia Liderów

 

warsztaty

Jako Ambasadorzy Niemożliwego wierzymy, że każdy z nas posiada w sobie wielki potencjał, dar który tak naprawdę wystarczy odkryć. Nasze warsztaty kierujemy do młodych osób, które pragną odkrywać swoje granice, przełamywać je, zmieniać siebie, swoje życie oraz lokalną społeczność na lepszą.

Tematyka zajęć dotyczy rozwoju umiejętności społecznych, w tym motywowania się do działania, szukania inspiracji i wsparcia w środowisku, w opozycji do ucieczki w korzystanie z środków psychoaktywnych, jak również dotyka kwestie planowania i kreowania oddolnych młodzieżowych projektów rozwojowych.

Cykl zajęć kończymy przygotowaniem przez uczestników indywidualnych planów rozwoju oraz autorskich projektów zajęć, aktywności, realizowanych w programie czasu wolnego. Pragniemy wspierać grupy młodzieżowe w ich realizacji.

Pragniemy zachęcać młodych ludzi do stawania się młodzieżowymi liderami– Ambasadorami Niemożliwego.
Ramowy program warsztatów, zakłada budowanie w uczestnikach pragnienia stania się Ambasadorem Niemożliwego i dołączenia do społeczności Ambasadorów.

dzialania

Kolejność i proporcje dziań są każdorazowo dostosowywane do grupy uczestników. W zależności od wyników przeprowadzonej, podczas pierwszego spotkania, diagnozy trenerzy prowadzący modyfikują program.

 

liderzy

 

blok1Spotkanie 1 – Uroczyste powitanie i otwarcie Akademii Liderów. Zajęcia integracyjne, zawierające elementy rozwiązywania zadań problemowych, projekcję filmu dokumentalnego Z Hałdy w Himalaje.
Spotkanie 2 – Poznajmy siebie. Poznanie historii i wartości Ambasadorów Niemożliwego, rozwój wybranych umiejętności liderskich w ramach Warsztatów umiejętności liderskich. Podsumowanie i przekazanie zadania domowego.

blok2

Spotkanie 3– Zajęcia integracyjne, zawierające elementy rozwiązywania zadań problemowych związanych z budowaniem autorytetu przywódcy, budowania zespołu.

Spotkanie 4 – Poznajemy innych. Rozwój wybranych umiejętności liderskich w ramach Warsztatów umiejętności liderskich. Mini wykład o formach i rodzajach inicjatyw lokalnych Grupa zostaje podzielona na 10, czteroosobowych zespołów.

Zadaniem każdego z zespołów będzie nagranie krótkich spotów inspirujących do spełniania marzeń lub odpowiedzią na pytanie, co to znaczy być liderem?

blok3Spotkanie 5 – Zajęcia integracyjne, zawierające elementy rozwiązywania zadań problemowych.

Spotkanie 6– Rozwój wybranych umiejętności liderskich w ramach Warsztatów umiejętności liderskich. Poruszenie tematyki tworzenia lokalnych projektów oraz zasady projektowania wniosków. Finałem warsztatu będzie przygotowanie i opracowanie przez 10 grup, własnych mini inicjatyw lokalnych. Młodzież w trakcie dnia pracy doświadczy udziału w inicjatywie Fundacji: Ściana Marzeń. Uczestnicy otrzymają również zadanie wdrożenia zaprojektowanych inicjatyw w ich środowisku. Uczestnicy zostaną zachęceni do stworzenia dokumentacji z wydarzenia (fotorelacja, videorelacja, artykuł pracowy).

blok4

Spotkanie 7 – Zajęcia integracyjne, przygotowujące uczestników do gali finałowej, przygotowanie finałowych prezentacji zrealizowanych projektów.

Spotkanie 8 – Finał projektu: Gala dla uczestników projektu oraz zaproszonych Gości, podczas której uczestnicy podsumują działalność Akademii Liderów, realizowanych mini inicjatyw przez Liderów Młodzieżowych Ambasadorów Niemożliwego, wręczenie dyplomów, gratulacji. Po gali odbędzie się nieformalny bankiet zakończeniowy.

lider

blok1a blok2a blok3a blok4a blok5a blok6a

Osoby, które chcą poznać szczegóły naszych działań  o kontakt z naszym zespołem

e-mail: ambasadorzy@fundacjaulica.pl
telefon: (0048) 501 747 646 lub (0048) 668 417 222