Nowa edycja Fortum dla Śląskich Dzieci

Dołącz do VII. edycji Fortum dla Śląskich Dzieci 2018.

Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ –

dzieci z pasją, talentem, determinacją

 

Firma Fortum przy wsparciu Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, realizuje po raz kolejny projekt „Fortum dla Śląskich Dzieci”, którego uczestnikami są dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z zasadniczych celów projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą na ujawnienie lub pobudzenie talentów oraz rozwój zainteresowań i pasji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie dzieci i młodzieży z Zabrza i Bytomia w wieku 11–15 lat, które zostaną włączone do niniejszego przedsięwzięcia. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wyrażające zainteresowanie (pasję) aktywnością artystyczną, teatralną, dziennikarską, fotograficzną, wokalną, taneczną lub inną. Dzieci wyróżniające się zaradnością, samodzielnością, otwartością na nowe doświadczenia oraz gotowością sprawdzenia swoich możliwości. Wybrana grupa będzie mogła wziąć udział w warsztatach o profilu dziennikarskim, fotograficznym, tanecznym, wokalnym, plastycznym lub teatralnym. Program zawierać będzie także spotkania motywacyjne oraz spotkania ze znanymi Ślązakami, którzy osiągnęli sukces.
Na zakończenie projektu odbędzie się wielki finał na deskach teatru, gdzie zostanie przedstawiona przez młodzież wspólna sztuka teatralna, prezentująca nabyte umiejętności.
Dodatkowo spośród najbardziej zaangażowanych uczestników wybierzemy dzieci, które otrzymają możliwość uczestniczenia w stypendiach sponsorowanych przez firmę Fortum.

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice.
Zgłoszenie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w terminie do 19.02.2018 r.

UWAGA!
Zajęcia będą odbywać się w soboty w godz. 9:00 – 14:00 od marca do czerwca 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 661 139 138 lub 512 337 937.

ANKIETA REKRUTACYJNA

WYNIKI NABORU DO VI. EDYCJI FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI

Gratulację dla wszystkich zakwalifikowanych osób! W projekcie weźmie udział aż 134 uczestników!

Osoby, które są na liście rezerwowych również otrzymają informację drogą telefoniczną.

Do zobaczenia na Inauguracji projektu 16.03.2017 o g. 13:00 w Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, przy ul. Wolności 416. Dla osób z Bytomia jest bezpłatny autobus – odjazd 11:40 pod Teatrem ROZBARK w Bytomiu.

Pełna lista uczestników dostępna jest na:

http://dlaslaskichdzieci.fortum.pl/

 

Zapraszamy na pierwsze zajęcia w sobotę – 18.03.2016 na godzinę 9:00 – Hala Pogoń w Zabrzu oraz MDK nr 1 w Bytomiu

WYNIKI NABORU DO V. EDYCJI FORTUM DLA ŚLĄSKICH DZIECI

Gratulację dla wszystkich zakwalifikowanych osób! W projekcie weźmie udział 120 uczestników!
Nasi wolontariusze skontaktują się z Wami do końca tygodnia.

Osoby, które są na liście rezerwowych również otrzymają informację drogą telefoniczną.

Do zobaczenia na Inauguracji projektu 07.04.2016 o g. 13:30 w Elektrociepłowni Fortum w Zabrzu, przy ul. Wolności 416. Dla osób z Bytomia jest bezpłatny autobus – zbiórka 12:30 pod Teatrem ROZBARK w Bytomiu.

Pełna lista uczestników dostępna jest na:

http://dlaslaskichdzieci.fortum.pl/

Dziękujemy za nadesłane ankiety!

Dziękujemy za nadesłanie uzupełnionych ankiet wraz z cudownymi załącznikami w postaci Waszych prac i odpowiedzi! Przed nami mnóstwo wytężonej pracy, by przedstawić Wam wyniki naboru 30.03.2016 na naszych stronach. Dodatkowo informację o zakwalifikowaniu do projektu przekażą Państwu telefonicznie nasi wolontariusze, trenerzy i opiekunowie miast.

Już teraz zapraszamy Was na uroczystą inaugurację projektu, która odbędzie się 07.04.2016 o godzinie 13:30 w Sali Fortum przy ul. Wolności 416 w Zabrzu. Dla osób z Bytomia będzie podstawiony specjalny autobus, który zapewni transport w dwie strony.

Dołącz do V. edycji Fortum dla Śląskich Dzieci!

Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ – dzieci z pasją, talentem, determinacją

Firma Fortum przy wsparciu Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica realizuje po raz kolejny projekt „Fortum dla Śląskich Dzieci”, którego uczestnikami są dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z zasadniczych celów projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą na ujawnienie lub pobudzenie talentów oraz rozwój zainteresowań i pasji.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie dzieci i młodzieży z Zabrza i Bytomia w wieku 11–15 lat, które zostałyby włączone do niniejszego przedsięwzięcia. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wyrażające zainteresowanie (pasję) aktywnością artystyczną, dziennikarską, fotograficzną, wokalną, taneczną lub innych. Dzieci wyróżniające się zaradnością, samodzielnością, otwartością na nowe doświadczenia oraz gotowością sprawdzenia swoich możliwości.

1 .Wejdź na stronę http://dlaslaskichdzieci.fortum.pl/ i pobierz ankietę

2. Uzupełnij ankietę

3. Prześlij ją do nas do 10.03.2016

 

ankiety również do pobrania poniżej: ANKIETA – BYTOM   ANKIETA – ZABRZE

„Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”

26 września w Sali Historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu odbywa się seminarium poświęcone realizacji projektu pn. „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”.

 

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie POMOST. Seminarium współorganizują Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu i Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA. Patronat merytoryczny sprawuje Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. W spotkaniu udział biorą samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy socjalni, przedstawiciele więziennictwa. Władze miasta reprezentuje Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Zabrza oraz pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Inspiracją i podstawą merytoryczną niniejszego projektu innowacyjnego były wyniki badań realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL projektu współfinansowanego z EFS „Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem” w latach 2009-2011.

 

 

źródło http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/seminarium-w-zabrzu

Uwaga! Spotkanie organizacyjne dla Stypendystów

Serdecznie zapraszamy WSZYSTKICH STYPENDYSTÓW na spotkanie organizacyjne.

 

Spotkania odbędą się w

BYTOMTeatr Rozbark, 19.09 piątek, godzina 16:00

ZABRZEHala Pogoń, 24.09  – środa godzina 16:00

KATOWICESiedziba Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, budynek AWF ul. Mikołowska 72a, 22.09 – poniedziałek g. 16:00

 

Informacje dotyczące spotkania dostępne są pod numerem 668 417 222 – Bartłomiej Marszałek

Współpraca z Fundacją POMOST

pomost_gora

Stowarzyszenie POMOST swoimi działaniami wspiera i aktywizuje osadzonych oraz przeciwdziała ich wykluczeniu. Jednym z działań są koncerty grupy SLOWTEAM w aresztach. Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA jest partnerem w realizowanych przedsięwzięciach. Podczas koncertu w areszcie śledczym w Tarnowskich Górach, odbył się również pokaz filmu „Z hałdy w Himalaje”.

Poniżej przedstawiamy film z koncertu w Zabrzu, w którym uczestniczyła Pani Prezydent Miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik oraz bp Antoni Długosz.

Kliknij w zdjęcie poniżej, by przejść do galerii:

 

2M_20140703_00418

DSCF0628 DSCF0618