Nowa edycja Fortum dla Śląskich Dzieci

Dołącz do VII. edycji Fortum dla Śląskich Dzieci 2018.

Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ –

dzieci z pasją, talentem, determinacją

 

Firma Fortum przy wsparciu Fundacji Pomocy Dzieciom ULICA, realizuje po raz kolejny projekt „Fortum dla Śląskich Dzieci”, którego uczestnikami są dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z zasadniczych celów projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą na ujawnienie lub pobudzenie talentów oraz rozwój zainteresowań i pasji.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie dzieci i młodzieży z Zabrza i Bytomia w wieku 11–15 lat, które zostaną włączone do niniejszego przedsięwzięcia. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wyrażające zainteresowanie (pasję) aktywnością artystyczną, teatralną, dziennikarską, fotograficzną, wokalną, taneczną lub inną. Dzieci wyróżniające się zaradnością, samodzielnością, otwartością na nowe doświadczenia oraz gotowością sprawdzenia swoich możliwości. Wybrana grupa będzie mogła wziąć udział w warsztatach o profilu dziennikarskim, fotograficznym, tanecznym, wokalnym, plastycznym lub teatralnym. Program zawierać będzie także spotkania motywacyjne oraz spotkania ze znanymi Ślązakami, którzy osiągnęli sukces.
Na zakończenie projektu odbędzie się wielki finał na deskach teatru, gdzie zostanie przedstawiona przez młodzież wspólna sztuka teatralna, prezentująca nabyte umiejętności.
Dodatkowo spośród najbardziej zaangażowanych uczestników wybierzemy dzieci, które otrzymają możliwość uczestniczenia w stypendiach sponsorowanych przez firmę Fortum.

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA, ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice.
Zgłoszenie należy przesłać listem poleconym lub dostarczyć osobiście w terminie do 19.02.2018 r.

UWAGA!
Zajęcia będą odbywać się w soboty w godz. 9:00 – 14:00 od marca do czerwca 2018 r.
Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 661 139 138 lub 512 337 937.

ANKIETA REKRUTACYJNA