Strefa Partnerów i Sponsorów

paseczek

pobierz-pdf

Patroni

ashoka azimutus senator

o-nas3

 Kim jesteśmy? Fundacja Pomocy Dzieciom „Ulica” działa od 2006 r., a jej założyciel Adrian Kowalski pracuje z dziećmi „ulicy” już od 1991 r. Ambasadorzy Niemożliwego to kluczowy projekt Fundacji, którego celem jest wyciąganie młodych ludzi z kręgu wykluczenia poprzez zachęcanie do stawiania sobie ambitnych celów i wspieranie w ich osiąganiu.Dla nas niemożliwe to tylko słowo!
Więcej o nas w wystąpieniu Adriana na międzynarodowej konferencji TEDx
 Nasz cel: Celem głównego projektu Ambasadorów Niemożliwego jest budowanie w dzieciach, młodzieży i dorosłych postawy zwycięzcy: bez względu na to kim jesteś i skąd pochodzisz, możesz spełnić swoje marzenia i osiągnąć sukces w życiu.

naszedzialania3

 Co do tej pory osiągnęliśmy? Pod auspicjami Ambasadorów Niemożliwego przeprowadziliśmy już 11 projektów, w tym dwie międzynarodowe wyprawy dla młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem na Śląsku:
„Z hałdy w Himalaje” – wyprawa dla kilkunastu dzieci ze Śląska do podnóży Himalajów w 2011 r.;
„Z hałdy do Skandynawii” – rowerowa wyprawa ze Śląska na Nordkapp dla 12 dzieci w 2012 r.
 Co jeszcze chcemy osiągnąć? „Ściana Marzeń” jest naszym flagowym narzędziem odkrywania niemożliwego. „Ściana Marzeń” to działająca na ogólnopolską skalę platforma do dzielenia się naszym niemożliwym: każdy może nanieść na nią swoje marzenie lub cel, który chce osiągnąć. Chcemy aby
w przeciągu najbliższych 5 lat stał się to projekt o zasięgu przynajmniej europejskim, który przyczyni się do wzrostu wzajemnej inspiracji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 Jak chcemy to osiągnąć? Ideę Ambasadorów Niemożliwego chcemy szerzyć poprzez m.in.:

Zobacz reportaż o Ambasadorach Niemożliwego wyemitowany w TVP3

biznes3

 Co oferujemy? Jako Ambasadorzy Niemożliwego jesteśmy otwarci na szeroki zakres współpracy z Partnerami Biznesowymi:

  • Kojarzenie marki lub produktów Partnera z działaniami realizowanymi w ramach projektu Ambasadorów Niemożliwego; bezpośrednie dotarcie do uczestników projektu (ok. 14 200 osób rocznie o profilu 12-23 lat oraz osoby dorosłe pracujące z dziećmi i młodzieżą);
  • Dotarcie do szerokiej grupy docelowej Partnera Biznesowego poprzez podejmowane przez Projekt działania medialne i ich zasięg medialny (około 55 300. młodzieży i dorosłych w zasięgu komunikacji);
  • Wdrożenie programu motywacyjnego w firmie Partnera w oparciu o ideę Ambasadorów Niemożliwego.
 Czego oczekujemy? Formy wsparcia ze strony Partnerów Biznesowych mogą być indywidualnie ustalone w zależność od obustronnych potrzeb
i możliwości. Wsparcie finansowe jest istotną, ale nie jedyną możliwą formą współpracy.

kontakt

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA
ul. Mikołowska 72A | 40-065 Katowice | telefon: 501 747 646|
e-mail: ulica@fundacjaulica.pl
ambasadorzy@fundacjaulica.plNIP: 222 081 25 57 | KRS: 0000253040

Główni partnerzy

fortum transporters temar

Wyższe Uczelnie współpracujące

 awf  korczak  us

Miasta partnerskie

 katowice  zabrze  bytom
 tychy

Partnerzy merytoryczni

 pomost  MDK logo  rzbark
 

Sponsorzy

 wagart  tauron  riverboat
 4f  wodociagi  uw
TEMar1  bank  himal
 wellnes  opera  mmg
 noma  qubus  insert
 eco  ambasador  angelo