Zbiórka Publiczna na rzecz rodzin i dzieci trzech ofiar wydarzeń w Kijowie

PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 25 marca 2014 r.

Fundacji Pomocy Dzieciom „Ulica” z siedzibą w Katowicach (ul. Mikołowska 72A,40-065 Katowice)przeprowadziła ogólnopolską zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 193/2014 w terminie do 31 maja 2014 r.
Przeznaczenie zebranych środków – pokrycie kosztów leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, materiałów edukacyjnych, żywności, ubrań, polepszenia warunków mieszkaniowych rodzin i dzieci trzech ofiar wydarzeń w Kijowie, związanych z prodemokratycznymi manifestacjami.

Kwota zebrana podczas zbiórki to 4 805,36 zł