Dołącz do V. edycji Fortum dla Śląskich Dzieci!

Poszukujemy ŚLĄSKICH CZARNYCH PEREŁ – dzieci z pasją, talentem, determinacją

Firma Fortum przy wsparciu Fundacji Pomocy Dzieciom Ulica realizuje po raz kolejny projekt „Fortum dla Śląskich Dzieci”, którego uczestnikami są dzieci i młodzież w trudnej sytuacji życiowej. Jednym z zasadniczych celów projektu jest stworzenie warunków, które pozwolą na ujawnienie lub pobudzenie talentów oraz rozwój zainteresowań i pasji.

W związku z tym zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie dzieci i młodzieży z Zabrza i Bytomia w wieku 11–15 lat, które zostałyby włączone do niniejszego przedsięwzięcia. W projekcie mogą uczestniczyć zarówno dziewczęta, jak i chłopcy wyrażające zainteresowanie (pasję) aktywnością artystyczną, dziennikarską, fotograficzną, wokalną, taneczną lub innych. Dzieci wyróżniające się zaradnością, samodzielnością, otwartością na nowe doświadczenia oraz gotowością sprawdzenia swoich możliwości.

1 .Wejdź na stronę http://dlaslaskichdzieci.fortum.pl/ i pobierz ankietę

2. Uzupełnij ankietę

3. Prześlij ją do nas do 10.03.2016

 

ankiety również do pobrania poniżej: ANKIETA – BYTOM   ANKIETA – ZABRZE