„Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”

26 września w Sali Historycznej Ratusza Miejskiego w Zabrzu odbywa się seminarium poświęcone realizacji projektu pn. „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących współpracę podmiotów z przedsiębiorcami w zakresie ułatwienia wchodzenia na rynek pracy więźniom opuszczającym zakłady karne”.

 

Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie POMOST. Seminarium współorganizują Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu i Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA. Patronat merytoryczny sprawuje Katedra Psychoprofilaktyki Społecznej KUL. W spotkaniu udział biorą samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, pracownicy socjalni, przedstawiciele więziennictwa. Władze miasta reprezentuje Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Zabrza oraz pracownicy Wydziału Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Inspiracją i podstawą merytoryczną niniejszego projektu innowacyjnego były wyniki badań realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL projektu współfinansowanego z EFS „Więzi społeczne zamiast więzień – wsparcie pozytywnej readaptacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu konfliktu z prawem” w latach 2009-2011.

 

 

źródło http://www.um.zabrze.pl/mieszkancy/aktualnosci/seminarium-w-zabrzu