Nasz model działania

model1

baza_działania1

wyprawy

Wyprawy Ambasadorów Niemożliwego dały początek idei pokonywania własnych granic i walki o marzenia dzieci i młodzieży. W aktualnym modelu, wyprawa i wyjazd na obóz wakacyjny są traktowane jako działanie finałowe wieńczące przygotowania i zaangażowanie dzieci i młodzieży w realizację własnych marzeń.

działania

Co ciągu roku szkolnego, docieramy z ideą Ambasadorów Niemożliwego do tysięcy uczniów, korzystając z różnych narzędzi i formuł Pracując z dziećmi i młodzieżą kształcimy przyszłych liderów lokalnych społeczności, którzy po udziale w warsztatach są gotowi do zapraszania i wspierania swoich rówieśników w myśleniu o marzeniach i drodze do ich realizacji.

Podczas zajęć warsztatowych, jak również pozostałych akcji organizowanych przez Fundację, nasi podopieczni działają zgodnie z kodeksem Etycznym Ambasadorów Niemożliwego, pielęgnując w swoich środowiskach wartości takie jak otwartość, lojalność, prawdomówność, odpowiedzialność, aktywność.

W długofalowej perspektywie nasze działania mają przyczynić się zmiany myślenia naszych podopiecznych o sobie samych. Chcemy wychowywać dzieci i młodzież na Zwycięzców, którzy odważnie walczą o wartościowe życie, chcą odwrócić się od negatywnych schematów przekazywanych przez ich rodziny (takich jak przemoc, alkoholizm, bezrobocie, bieda). Dzięki teraźniejszej pracy budujemy podstawy przyszłego społeczeństwa.

inicjatywy

Prócz projektów i akcji organizowanych przez zespół Fundacji wspieramy i dzielimy się naszymi narzędziami z innymi organizacjami pozarządowymi i placówkami wychowawczymi, popularyzując wydarzenia zakorzenione w filozofii Ambasadorów Niemożliwego, pokonywania własnych granic i spełnianiu marzeń.