Współpraca z Wyższą Szkołą Pedagogiczną

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA prowadziła warsztat Ambasada Marzeń, w ramach wioski Uczelni Korczaka na Akademii Sztuk Przepięknych podczas 20-stego Przystanku Woodstock w 2014. Na warsztat została również przygotowana Ściana Marzeń, na której każdy uczestnik mógł zapisać swoje marzenie, dodając sobie i innym wiary w je spełnienie. Szczególnie dziękujemy za zaangażowanie Pani Dziekan dr Anny Zasady-Chorab.

 

Na zdjęciach wspólne zapisywanie marzeń przez Władze Uczelniane:

Rektor WSP im. J. Korczaka w Warszawie, prof. dr hab. Julian Auleytner,

Prorektor prof. nadzw. dr hab. Mirosław Grewiński

Pani Dziekan dr Anna Zasada-Chorab.