PROGRAM PSIK – ASHOKA SOCIAL BUSINESS ACCELERATOR

Program PSIK – Ashoka Social Business Accelerator (SBA) został zainicjowany przez Komitet ds. Filantropii Przedsiębiorczej PSIK we współpracy z Ashoką w 2011 roku w odpowiedzi na rosnące potrzeby organizacji społecznych w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych oraz zarządzania efektywnością działania.

Ideą programu jest transfer wiedzy i kompetencji biznesowych pomiędzy członkami PSIK – menedżerami zarządzającymi funduszami private equity/venture capital, a członkami Ashoki – liderami wiodących organizacji społecznych w Polsce. Organizacje społeczne, dzięki temu wsparciu, mogą zwiększać skuteczność i zakres oddziaływania społecznego. We wrześniu 2015 została uruchomiona czwarta edycja programu.

Fundacja Pomocy Dzieciom ULICA uczestniczy w programie PSIK Social Business Accelerator, inicjatywie środowiska private equity w Polsce.

Psik